Geschiedenis

We kunnen ons voorstellen dat u ge´nteresseerd bent in een stukje geschiedenis van het Chr. Gemengd Koor "Hosanna" uit Gouda dat op 20 december 1904 is gestart met een groep enthousiaste zangers.

In de oorlogsjaren was het onmogelijk voor de heren om te blijven zingen, zodat besloten werd in die jaren verder te gaan als dames- en meisjeskoor. Vlak na de oorlog was het moeilijk om weer te starten met een gemengd koor.
Groeien deed het koor wel. In de beginjaren '50 was het meisjeskoor zo groot geworden dat besloten werd om deze groep van Hosanna te splitsen in twee afdelingen onder de naam Kinder- en Jeugdkoor.

De repetitieruimten wisselden in de loop der jaren, hetgeen noodzakelijk was, aangezien het ledental van de langst bestaande zangvereniging uit Gouda bleef groeien.
Jaarlijks werd, in de steeds weer uitverkochte Goudse Schouwburg en Gebouw Het Anker aan de Emmastraat, een uitvoering gegeven door het Kinder-, Jeugd- en Dameskoor. Behalve uitvoering in deze locaties werd er ook afzonderlijk meegewerkt aan concerten in kerken en werden zij uitgenodigd om in kerk- en zangdiensten hun muzikale luister bij te zetten.

In de beginjaren '60 besloot het bestuur weer een start te maken met een gemengd koor. En dat werd een groot succes. Het gemengde koor groeide uit tot een koor van meer dan 160 leden.
Concerten, medewerkingen aan radio- en televisieprogramma's stonden met regelmaat op het programma. Ook werden er LP-opnamen gemaakt.

Halverwege de jaren '80 werden de Kinder- en Jeugdkoren opgeheven, i.v.m. te weinig aantal leden. Dit in tegenstelling tot het gemengde koor, dat nog steeds met grote regelmaat nieuwe leden mag begroeten.

Het inmiddels traditioneel geworden kerstconcert staat als een vast jaarlijks punt op de concertagenda. Naast dit traditionele kerstconcert verzorgt het koor met een vaste regelmaat een voorjaarsconcert en/of een zomerzangavond in de St. Janskerk te Gouda.
Het koor verleent op uitnodiging medewerking aan concerten en kerkdiensten. Tevens verzorgen wij graag een enthousiast zanguurtje in zorgcentra en/of ziekenhuizen.